Vanliga frågor, uppfattningar och svar

Kostar det något att skapa ett konto på Jaktmarknad?

För svenska användare är det helt kostnadsfritt att skapa ett konto och detta görs enkelt med BankID på under 1 min. För utländska användare som inte har tillgång till svenskt BankID debiteras en engångssumma om 99:- vid registrering. Detta för att få kostnadstäckning då det sker en manuell handpåläggning och verifiering av varje utländsk användare.

Kostar det något att använda tjänsten?

Att nyttja tjänsten är helt kostnadsfritt. Som upplåtare/markägare skapar ni annonser kostnadsfritt och som jägare tillkommer inga serviceavgifter vid intresseanmälan eller budgivning på jakttillfällen. Vid hjälp med utformning av mer omfattande annonser samt för mer ingående konsultation kontakta oss för kostnadsförslag på info@jaktmarknad.se.

Det digitala jaktavtalet hur funkar det?

Vårt digitala jaktavtal finns i ett grundutförande under din profil. Här kan man enkelt justera de parametrar som är viktiga för just dig när du upplåter jakt. När en jakträttsupplåtelse är avslutad kan du helt kostnadsfritt nyttja det digitala avtalet som signeras mellan markägare och jägare. För frågor om det digitala avtalet eller önskan om ett traditionellt avtal i pappersform kontakta oss på info@jaktmarknad.se

Ska jag tänka på något särskilt när jag fyller i min profil?

Som jägare är din profil en av de viktigaste sakerna att lägga tid på. Vi kan jämföra profilen med ditt personliga brev eller CV när du söker ett jobb. Beskriv dig själv väl för att öka chanserna att bli utvald av markägaren/jaktupplåtaren. Det har visat sig att jägare med utförliga presentationer har en större sannolikhet att bli valda. Då säljaren har fri prövningsrätt* så är det av yttersta vikt att beskriva sig själv på ett tydligt sätt, se checklistan nedan.

 1. Bifoga en bild
 2. Ladda upp statligt jaktkort
 3. Fyll i det år du tog Jägarexamen
 4. Beskriv dig själv väl. Jaktlig erfarenhet och värderingar etc.
 5. Om du budar på en jakträttsupplåtelse eller en jakt med flera platser, skapa ett jaktlag.

*fri prövningsrätt: säljaren får välja fritt bland inkomna bud/intressen

Hur skriver jag en annons?

Tänk på att lägga lite tid och energi på din annons. Då vi rekommenderar er att inte lägga ut era kontaktuppgifter i annonsen så är det viktigt att lägga lite extra krut på en bra beskrivning. Desto mer information som kommer jägaren till del desto större möjlighet att få stort intresse för din jakt. Ta dig igenom punkterna nedan för att skapa en bra annons.

 • Vilttillgång: Bedömd vilttillgång (som grund för detta kan ligga inventering, avskjutningsstatistik, data från Viltdata, observationer mm) med skalan Förekommer ej – Sällsynt – Finns i området - God tillgång – Mycket god tillgång. Ange för samtliga viltslag. Bocka sedan i de vilt som är tillåtna att jaga för den aktuella jakten.
 • Tilldelning (gäller främst älg och kron men kan även vara begränsningar som du som markägare/säljare vill lägga till)
 • Typ av jakt: Korttidsjakt eller jakträttsupplåtelse (vardagligt tal jaktarrende)
 • Total areal: Den areal som jakten bedrivs på.
 • Fastighetsbeteckning: visas endast vid val av jakträttsupplåtelse fylls i för samtliga jakter.
 • Geografi: Klicka på kartan var jakten säljs. Vid val av jakträttsupplåtelse visas exakt position. Vid val av korttidsjakt visas ett generellt område, visningen slumpas för användarna av plattformen för att värna om diskretionen.
 • Prisform: Fast pris, pris per deltagare eller budgivning.
 • Fri text: Fritext om marken/jakten (beskriv på ett inspirerande och informativt sätt. Inspiration är gratis och finns på Jaktmarknad.se)
 • Bifoga bilder, kartor samt annat material som kan beskriva den aktuella jakten på ett bra sätt.


Vid behov av hjälp eller frågor kontakta oss på info@jaktmarknad.se

Är det bara markägare som får sälja via Jaktmarknad?

Nej plattformen riktar sig till alla som har rätten att sälja och/eller upplåta jakt. Vi beskriver de kärngrupper som vi ser som de allra viktigaste på vår första sida. Nämligen: jägare, markägare, lantbrukare och jaktarrangör. Det är därför fullt möjligt att sälja jakt även som jägare. Låt endast er fantasi sätta gränser: Sök en ny jaktlagsmedlem, erbjud en plats gratis på en jakt eller upplåt en jaktvecka som några exempel. Viktigt att kolla upp är att ni får göra detta för jaktlaget/markägaren. Har ni funderingar kontakta oss gärna på info@jaktmarknad.se

Vad är skillnaden på korttidsjakt och jakträttsupplåtelse?

Jakträttsupplåtelse: Sträcker sig vanligen över en längre tidsperiod vanligen ett år eller längre i folkmun kallas detta jaktarrende. I vår plattform visas exakt position för aktuell mark när man upplåter jakträttsupplåtelse. Intresserade jägare lägger sedan bud och ni som upplåtare kan i lugn och ro välja ut de jägare ni vill upplåta jakten till, fri prövningsrätt gäller. Vill ni slippa skriva ett fysiskt avtal kan ni nyttja vårt Jaktmarknadsavtal kostnadsfritt för en snabb, digital och säker signering.

Korttidsjakt: Jaktupplåtelse på kort tid. En dag, en helg eller en vecka. I vår tjänst kan du enkelt välja ett fastpris för hela jakten eller ett pris per deltagare. Vid val av pris per deltagare kan ni med fördel även söka nya medlemmar till jaktlaget eller jaktklubben. Upplåtelsen sker till ett förutbestämt pris där du som intressent anmäler intresse. Som alltid väljer markägaren/upplåtaren i lugn och ro vem man vill erbjuda jakttillfället.

Vi har inga problem att sälja våra jakter och det är redan bokat, varför ska vi nyttja Jaktmarknad?

Många besitter ett stort kontaktnät med duktiga jägare. Men saker kan hända: är det inte pandemi kan det vara avhopp, sjukdom eller en ny jaktmark att förfoga över. Då är det bra att snabbt få tillgång till en samling ansvarsfulla jägare som ni i lugn och ro kan välja ut till era jakter. Allt detta sker via Jaktmarknads plattform utan att ni lyfter luren eller öppnar mailkorgen, smidigt tycker vi.

Vi har inget behov av mer marknadsföring av våra jakter

Efterfrågan överstiger vida utbudet gällande jakttillfällen. Det leder till att även en ej så välbesökt sida eller mindre tilltalande annons innebär intresse. Jaktmarknad når ut brett till både markägare och jägare och bidrar till transparens genom att bättre beskriva marker och nå ut till fler jägare att välja från. En konsolidering av marknaden kommer vara till nytta för alla intressen.

Vi vill upplåta till långsiktiga och/eller lokala jägare till lågt pris, kan vi nyttja tjänsten?

Ja! Plattformen synliggör såväl marknadspriset för jaktupplåtelser som de mjuka värden som jaktlagen står för. Genom en överskådlighet och transparens via jägarnas profiler kan upplåtaren därför enkelt och effektivt välja ut de jägare som lever upp till kraven. Den fria prövningsrätten möjliggör en samlad bedömning av pris och kvalité samt en frihet att välja ut de jägare Ni finner mest lämpliga. Kontaktuppgifter till de intresserade jägarna framgår tydligt via profilsidan om man önskar inhämta mer information som markägare/säljare.

Jag tycker att jakten är en känslig fråga och drar mig från att lägga ut offentligt via annons

Ryggraden i vår plattform är trygghet och säkerhet vilket möjliggörs av Bank-ID och en säker inloggning/registrering. Vi vill bidra till en fungerande marknad genom transparens, överskådlighet och en ömsesidig trygghet. Jämfört med en traditionell plattform kapas en stor del av administration bort då jägarna ges mer information än sedvanligt i själva annonsen. Mail och telefonsamtal kan rationaliseras bort och sparar tid för båda parter. Era kontaktuppgifter framgår först när ni valt ut de jägare ni vill erbjuda jakten. Vad gäller geografiskt exakthet väljer ni fritt hur specifika ni vill vara. Korttidsjakter och dess belägenhet anges på områdesnivå med vald exakthet: fastighets-, kommun- eller länsnivå. Vad gäller jakträttsupplåtelser förordar vi en högre exakthet för att tydliggöra det aktuella erbjudandet.

Vi säljer och förfogar över jakt, men vi vill vara diskreta

Diskretion är inga problem med vår plattform. Ni kan lägga upp en annons där kontaktuppgifter, gårdens namn och dess geografiska belägenhet inte är synligt förrän ni valt ut jägare till jakten.

Vi hittar jägare utan att behöva annonsera, vi ser ingen nytta med er tjänst

Att hitta jägare är inte svårt. Att hitta rätt jägare är desto mer viktigt. När Jaktmarknad nyttjas kommer fler jägare kunna nås och möjligheterna till ett lyckosamt urval öka. Jämför med att bara fråga grannarna om de vill köpa huset – kontra att nyttja en annonstjänst som till exempel Hemnet.

Vi vill erbjuda jakt för utvalda kategorier såsom utbildningsjakt för nya jägare, kvinnor och anställda på bolaget

Olika mål om jägare och deras profil går lätt att omsätta i praktiken genom att använda Jaktmarknad. Ska jakten vara kostnadsfri eller rabatterad för deltagare skapas en korttidsjakt med aktuella förutsättningar.

Vi har ett väl fungerande jaktlag med stabilt antal medlemmar, kan vi använda Jaktmarknad?

Självklart! Även hos välfungerande jaktlag blir det möjligheter eller öppningar att erbjuda platser. Sälj en veckas älgjakt för att få ihop till en del av jaktkostnaden, upplåt två dagars smygjakt på rådjur för att erbjuda en yngre jägare eller fyll ut de tomma platserna på gemensamhetsjakten – allt detta går utmärkt via Jaktmarknad!

Vi är bara arrendatorer av jordbruksmarken

Då är ni direkt påverkade av balansen mellan vilt och jord/skog. Det är inte ovanligt att jordbruksarrendatorn har jakträtten inom sitt arrende och även utan denna del så kan ni som bonde ofta påverka markägaren.

Vi är intresserade av att köpa eller sälja jakter underhand och få hjälp i jaktfrågor

Kontakta Jaktmarknad (info@jaktmarknad.se) och skriv din förfrågan. Vi kommer att ha ett stort nätverk av markägare och jägare.