En skog

Om Jaktmarknad

Vårt lands jaktliga potential är långtifrån optimalt nyttjad. Det kommer till uttryck i att onödigt stora skador på växande grödor och skog sker samt att många intresserade ansvarsfulla jägare saknar tillgång till jakt. Stora mervärden kan skapas om en bättre fungerande marknad bildas för de som har intressen.

Jaktmarknad har som syfte att skapa en marknadsplats som svarar mot de krav som en sådan erfordrar. Digitaliseringen ger förutsättningar för en plattform som baseras på säker inloggning, transparens, överskådlighet, ömsesidig trygghet och fri prövningsrätt. Såväl säljare/upplåtare av jakt som köpare ska här tillsammans kunna finna optimala lösningar och avtal. Upplägget värnar samtidigt om nyttjarnas diskretion. Marknadsplatsen genererar ökat jaktligt utbud samtidigt som skogs- och/eller lantbruket erbjuds större möjligheter - om så önskas – att bättre reglera viltstammarna och förbättra inkomsterna. Alla har att vinna på en ansvarsfull och förbättrad viltförvaltning.

Idén till Jaktmarknad har utvecklats under senare år i takt med grundarnas gedigna och långvariga insikter om jaktens förutsättningar. Bristerna i hur marknaden fungerar har med tiden blivit alltmer uppenbara. Den tekniska utvecklingen har gett möjligheten att komma tillrätta med dessa. Lösningen i form av denna marknadsplattform - där jaktens intressenter kan mötas - har nu 2022 lanserats. Den har tagits väl emot av de som berörs; alla som medverkar ska få eftersträvade behov och mål tillgodosedda. Välkommen att här finna den lösning som passar just dig!