Personuppgiftspolicy

Välkommen till Jaktmarknad – en handelsplats för jakt! Vi drivs av tanken att hjälpa markägare att skapa de bästa jaktupplåtelserna samt att underlätta för jägare genom att tillhandahålla en heltäckande, säker och transparent lösning för att erhålla jakt.

 

Personuppgiftspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

Mihaza AB, 559315-8578 Gäddvägen 11, 181 30 Lidingö, Sverige (hädanefter benämnt Jaktmarknad) är personuppgiftsansvarig. Jaktmarknad är ansvarigt för att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren – i enlighet med principerna för vår Integritetspolicy.

 

Insamling av personuppgifter

Vid registrering av konto på Jaktmarknad accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter som lagras i våra servrar och register.

 

Information vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats, använder våra tjänster och klickar på annonser och övrigt innehåll samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, din mobila enhet eller en annan enhet som används för åtkomst. Den här informationen kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare. Exempel på sådan information är enhetens ID, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatsen, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Vi kan också komma att samla in personuppgifter via e-post, telefonsamtal eller andra sätt.

Information som du ger till oss

För att utföra våra tjänster och bedriva lämplig utveckling har vi rätt att spara bland annat dessa uppgifter:

·        e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, personnummer, kontaktinformation, statligt jaktkort och betalningsinformation.

ytterligare information som du lämnar till oss via våra tjänster på Jaktmarknad till exempel;

·        budgivning, köp, försäljning, annonsinformation och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto såsom leveransinformation, fakturerings- och betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt.

Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part. Exempel på tredjepart kan vara samarbetspartners, officiella källor och kreditupplysningsföretag. Det här kan även innefatta demografisk information och platsinformation.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till Jaktmarknad.se. På hemsidan vill vi ge dig en anpassad och problemfri upplevelse och genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

ge dig åtkomst till vår webbplats och de tjänster och den service som du begär;

förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att följa våra Användarvillkor;

·        anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;

·        kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller vår webbplats, tjänster, applikationer eller verktyg eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

·        jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;

·        tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och

med ditt samtycke kan Jaktmarknad:

·        rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Jaktmarknad och därtill kopplade tjänster samt produkter och tjänster från andra företag. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;

·        I syfte att förbättra upplevelsen och utföra lämpliga samarbeten med tredje part kan vi använda cookies och annan spårningsteknik

·        tillhandahålla dig platsspecifika valmöjligheter, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation genom tjänsterna.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att informera dig om våra övriga tjänster och erbjudanden.

Jaktmarknad kommer inte att sälja och lämna ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

 

Dina rättigheter

Som användare av Jaktmarknad har du förutom begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Vi sparar personuppgifter om dig enligt vad som är nödvändigt för ett berättigat intresse eller vad som krävs enligt lag. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera alternativt anonymisera dina uppgifter enligt våra gallringsrutiner eller enligt gällande rätt. Om Du önskar tillgång till alla personuppgifter behöver du legitimera dig med fotolegitimation för att bekräfta identiteten.

 

Kontakta oss

Vill du kontakta oss kan du göra det när som helst på info@jaktmarknad.se. Om du hellre skriver vanligt brev så skickas detta till Jaktmarknad c/o Mihaza AB Gäddvägen 11, 181 30 Lidingö, Sverige.